Werkgever


In de zin van deĀ Pensioenwet is de werkgever degene die een werknemer krachtens een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht of publiekrechtelijke aanstelling arbeid laat verrichten. De werkgever is ook de inhoudingsplichtige voor de loonbelasting, en degene die de premies voor de pensioenregeling afdraagt aan de pensioenuitvoerder.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.