Werkgeversrisico bij het toezeggen van pensioen


De werkgever loopt risico's bij het toezeggen van pensioen aan zijn werknemers. De risico's doen zich voor bij:

  1. individuele waardeoverdracht;
  2. collectieve waardeoverdracht;
  3. inlooprisico en uitlooprisico bij het starten of oversluiten van een pensioencontract;
  4. voorlopige dekking bij starten, verlengen of oversluiten van een pensioencontract;
  5. exitvoorwaarden in de uitvoeringsovereenkomst.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.