Werknemer


Het begrip werknemer staat in veel wetten vermeld. Wie er exact mee bedoeld wordt, verschilt per wet. Hieronder staan de omschrijvingen zoals die voor de belangrijkste wetten gelden:

 • Werknemer in de zin van de Wet op de Loonbelasting 1964 is een natuurlijk persoon (een mens van vlees en bloed, in tegenstelling tot een rechtspersoon: een fictief juridisch persoon zoals een BV of NV) die:
  1. tot een inhoudingsplichtige in (privaatrechtelijke of publiekrechtelijke) dienstbetrekking staat; of
  2. van een inhoudingsplichtige loon geniet uit een vroegere dienstbetrekking van hemzelf of van een ander, dan wel uit een bestaande dienstbetrekking van een ander.
 • Werknemer in de zin van de Pensioenwet is degene die krachtens een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht of een publiekrechtelijke aanstelling arbeid verricht. Hiervan is uitgezonderd de Directeur Groot Aandeelhouder en de werknemer die valt onder een verplicht gestelde beroepspensioenregeling volgens de Wet verplichte beroepspensioenregeling. Volgens deze definitie zijn ook ZZP-ers geen werknemer in het kader van de Pensioenwet;
 • Werknemer in de zin van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen is degene die werknemer is volgens de Ziektewet (artikel 8 van de WIA);
 • Werknemer in de zin van de Ziektewet is degene die in een privaat- of publiekrechtelijke dienstbetrekking staat. De ondernemer valt daar niet onder. In artikel 6 lid 1d van de Ziektewet wordt bepaald dat een DGA niet in dienstbetrekking staat. De DGA is dus ook geen werknemer in de zin van de Ziektewet.

Relevante artikelen

 • Muis over: Toont verwante wiki's.
 • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
 • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
 • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
 • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.