Werknemers met een 0-uren contract mogen niet uitgesloten worden van de pensioenregeling


Werknemers met een 0-uren contract hebben een speciale positie.

Met een 0-uren contract sluit de werkgever een arbeidsovereenkomst met de werknemer. In deze arbeidsovereenkomst wordt geen vast aantal arbeidsuren vastgelegd, maar een bepaling waarin staat dat de werknemer flexibel kan worden opgeroepen. 

In boek 7, artikel 610b van het Burgerlijk Wetboek is geregeld dat:

  • wanneer een werknemer gedurende een opeenvolgende periode van drie maanden tegen betaling arbeid heeft verricht,
  • wordt vermoed dat de arbeidsomvang van de betreffende werknemer per maand gelijk is aan de gemiddelde omvang van de arbeid per maand in de drie daaraan voorafgaande maanden.

Een werkgever mag werknemers met een 0-uren contract niet uitsluiten van deelname aan de pensioenregeling omdat deze uitsluiting zal leiden tot directe of indirecte discriminatie op grond van de arbeidsduur.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.