Werknemersverzekering


Een werknemersverzekering is een  verplichte, publiekrechtelijke verzekering (sociale verzekering) die geldt voor een werknemer en een daarmee gelijkgestelde. De werknemersverzekeringen bestaan uit:

De verzekeringen voorzien in een uitkering als een werknemer onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt. De verzekeringen zijn per wet geregeld. Omdat werknemersverzekeringen over het algemeen verplicht zijn, houdt dat in dat werknemers van rechtswege verzekerd zijn. In principe draagt de werkgever de premie voor de werknemersverzekeringen af aan de Belastingdienst.

Niet iedereen met een dienstbetrekking wordt beschouwd als werknemer. De Belastingdienst beschouwt enkele groepen werknemers niet als werknemer:

  • Vrijwilligers bij politie en brandweer;
  • Wethouders, raadsleden en leden van Gedeputeerde Staten;
  • Werknemers die wonen of werken in het buitenland en daar ook verzekerd zijn;
  • Bepaalde werknemers in het internationale vervoer;
  • DGA’s waarbij in het dienstverband geen gezagsverhouding bestaat.

In sommige arbeidsrelaties tussen opdrachtgever en (beoogde) zelfstandige kan er sprake zijn van een werknemerssituatie. Hierover is op voorhand duidelijkheid te krijgen door de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR).

De premie van werknemersverzekeringen worden door werkgevers betaald, over het verzekerd loon (uniform loonbegrip). De uitkering van deze wetten is gebaseerd op het dagloon.

Het is in sommige situaties mogelijk om als niet-werknemer toch verzekerd te zijn voor de werknemersverzekeringen. Dit geldt bij de vrijwillige voortzetting van werknemersverzekeringen.

Werknemers die vallen onder de werknemersverzekeringen, vallen ook onder de Arbowet.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.