Werktijdverkorting als gevolg van EU-sancties


Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft besloten de bestaande regeling Werktijdverkorting per 1 november 2014 ook open te stellen voor bedrijven die direct zijn getroffen door EU-sancties tegen Rusland. Al eerder  had het kabinet al besloten de regeling open te stellen voor bedrijven die zijn getroffen door de Russische boycot van EU-goederen. De EU-sancties tegen Rusland zijn volgens het kabinet, net als de Russische boycot, “buitengewone omstandigheden die niet tot het gewone ondernemersrisico kunnen worden gerekend”. Minister Asscher stelt de bestaande regeling werktijdverkorting per 1 november hiervoor dus open.

Om in aanmerking te kunnen komen voor werktijdverkorting moeten bedrijven voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet de werkvermindering tenminste 20% per week zijn en minimaal 2 en maximaal 24 kalenderweken duren. Wordt aan die voorwaarden voldaan dan kan een bedrijf voor de betreffende werknemers een WW-uitkering krijgen voor de niet gewerkte uren. Aanvragen kunnen bij het ministerie van SZW worden ingediend.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.