Wet Aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling


De Wet Aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregelingWet (Wet VPL) is een wet waarin gewijzigde wetgeving voor de genoemde onderwerpen is opgenomen. Deze wet, ingevoerd per 1 januari 2006, wijzigt diverse artikelen van de Wet op de Loonbelasting 1964.

Deze wet is ingevoerd om mensen langer te laten doorwerken. De belangrijkste veranderingen waren:

Fiscale ontmoediging houdt in dat het fiscaal gezien niet meer interessant is een pensioenregeling met een vorm van prepensioen te hebben, al is het niet verboden.

Daarnaast wilde de overheid voorkomen dat werknemers via een ontslagvergoeding eerder met pensioen kunnen dan de pensioenleeftijd. Daarom scherpte zij de regels aan rondom het ontvangen van een dergelijke gouden handdruk. Ter gedeeltelijke compensatie van deze maatregelen werd deĀ levensloopregeling ingevoerd.

Per 1 januari 2014 geldt aangepaste wetgeving door de inwerkingtreding van de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.