Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen


De Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) was tot 1 augustus 2004 was de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Alleen zelfstandigen die vóór 1 augustus 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden kunnen een WAZ-uitkering krijgen. Een nieuwe WAZ-uitkering kan niet meer aangevraagd worden. Wel is het in sommige gevallen mogelijk om opnieuw een WAZ-uitkering te krijgen. Uitvoering van de WAZ vindt plaats via het UWV.

De WAZ-uitkering is gebaseerd op het minimumloon, vermenigvuldigd met het arbeidsongeschiktheidspercentage. De uitkering loopt (zolang er recht is) door tot de AOW-gerechtigde leeftijd.

Met het vervallen van de WAZ is er geen verplichte verzekering meer voor zelfstandigen. Om deze doelgroep toch een verzekeringsdekking te kunnen bieden zijn er tussen verzekeraars en overheid afspraken gemaakt over:

 

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.