Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten


De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) is een volksverzekering die ervoor zorgt dat mensen die wel arbeidsongeschikt zijn, maar geen uitkering op basis van de WIA zouden kunnen krijgen omdat ze nog geen arbeidsverleden hebben, toch een uitkering krijgen. Dit vangnet is er voor mensen die op hun 17e ziek zijn en op hun 18e nog niet aan het werk kunnen, en voor mensen die een studie volgden, nog geen 30 zijn, en tijdens de studie ziek zijn geworden waardoor ze niet (of niet volledig) konden starten met werken.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.