Wet financiering sociale verzekeringen


Het doel van de Wet financiering sociale verzekeringen is een vereenvoudiging van de heffing en inning van de loonheffing enerzijds en de premies werknemersverzekeringen anderzijds door deze samen te voegen en deze gezamenlijke heffing en inning bij de Belastingdienst neer te leggen. Daarnaast worden de lasten van werkgevers verlicht door werknemergegevens bij iedere aangifte te verstrekken aan de Belastingdienst, die ze weer verspreidt onder de instanties.

In de wet is onder meer de hoogte van het maximumdagloon en de premiepercentages voor de sociale verzekeringen neergelegd.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.