Wet hervorming kindregelingen


Op 3 september 2013 heeft minister Asscher een wetsvoorstel ingediend ter hervorming van de kindregelingen. Het aantal kindregelingen wordt beperkt van elf naar vier regelingen. Op deze manier wil de minister het stelsel vereenvoudigen, werken lonend maken en inkomensondersteuning bieden daar waar het nodig is. Bijkomend voor de overheid belangrijk voordeel is, dat het meteen een bezuiniging op de overheidsuitgaven is. Deze wet is onderdeel van de sociale zekerheid

Na de wijziging blijven de volgende vier regelingen over:

1. de kinderbijslag: een inkomensonafhankelijke tegemoetkoming voor alle gezinnen met kinderen;

2. het kindgebonden budget: een inkomensafhankelijke tegemoetkoming voor de kosten van kinderen, bedoeld om gezinnen met lagere inkomens te ondersteunen;

3. de combinatiekorting: een generieke fiscale tegemoetkoming aan ouders, waardoor werken voor hen meer loont;

4. de kinderopvangtoeslag: een specifieke tegemoetkoming voor de kosten van formele kinderopvang.

Bij het kindgebonden budget krijgen alleenstaande ouders een hoger bedrag, die 'alleenstaande-ouderkop' wordt genoemd. Daar staat tegenover dat de aanvulling voor alleenstaande ouders in de WWB, IAOW, IOAZ, AOW, ANW en de Toeslagenwet verdwijnen. Ook de (aanvullende) alleenstaande ouderkorting, de tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten voor kinderen jonger dan 17 jaar, de aftrek voor levensonderhoud kineren, de ouderschapsverlofkorting en de tegemoetkoming voor ouders met gehandicapten verdwijnen of gaan op in andere regelingen. 

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.