Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen


DeĀ Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen regelt de tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang.