Wet op de vennootschapsbelasting 1969


De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (VPB) regelt dat er een directe belasting bij de in de wet (artikelen 2 en 3) opgesomde lichamen wordt geheven.

De belasting wordt geheven over, kort en onnauwkeurig gezegd, de winst. Artikel 7 beschrijft precies waarover belasting geheven wordt. In artikel 8 wordt voor het winstbegrip verwezen naar de inkomstenbelasting.

 

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.