Wet op het financieel toezicht: wettelijk kader financiële dienstverlening


De Wet op het financieel toezicht (Wft) regelt het toezicht op bijna de hele financiële sector in Nederland. 

Op 7 februari 2015 is de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen ingevoerd. Deze wet wijzigt de Wet op het financieel toezicht en introduceert een breed pakket aan regels dat financiële ondernemingen verplicht tot het voeren van een beheerst beloningsbeleid.

Wetsbepalingen kunnen in Algemene maatregelen van Bestuur (AMvB’s) verder worden uitgewerkt.
Het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft. (BGfo) is zo'n AMvB die wetsbepalingen uit de Wft verder uitwerkt.  

In de Wft is onder andere vastgelegd voor welke activiteiten financieel dienstverleners in bezit moeten zijn van een vergunning afgegeven door AFM of DNB

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.