Wet studievoorschot hoger onderwijs: nieuw stelsel van studiefinanciering


De Wet studievoorschot hoger onderwijs zorgt voor wijzigingen in het stelsel van studiefinanciering. Deze wet geldt vanaf het studiejaar 2015-2016 voor nieuwe studenten die voor het eerst studiefinanciering krijgen voor een bachelor of masteropleiding en heeft de volgende kenmerken:

  1. Studievoorschot: Zowel uitwonende als thuiswonende studenten kunnen gebruik maken van een studievoorschot en kunnen elk hetzelfde bedrag lenen bij de overheid via DUO (=Dienst Uitvoering Onderwijs). De meeste studenten kunnen maximaal 7 jaar een studievoorschot ontvangen. Bij een langere studie geldt een maximum van 10 jaar studievoorschot.
  2. Geen bijverdiengrens: Studenten die onder het nieuwe stelsel van studiefinanciering vallen, mogen vanaf 1 september 2015 onbeperkt bijverdienen.
  3. Hogere aanvullende beurs: studenten van ouders die minder dan ongeveer €47.000 bruto per jaar verdienen, hebben onder de Wet studievoorschot recht op een aanvullende beurs. De maandelijkse aanvullende beurs van maximaal ruim €380 per maand geldt voor zowel thuiswonende als uitwonende studenten. De aanvullende beurs wordt een gift als de student binnen 10 jaar zijn diploma haalt.
  4. De ov-kaart voor studenten blijft bestaan en is een lening van rond de €90 per maand. De lening voor de ov-kaart wordt een gift als de student binnen 10 jaar zijn diploma haalt. Ook zonder een studievoorschot kunnen studenten lenen voor een ov-kaart. Sinds 2017 kunnen ook mbo’ers gebruik maken van een ov-kaart. 

De aflossing van de lening vindt plaats in maximaal 35 jaar. De hoogte van de aflossing is 4% van het inkomen boven het minimumloon. Studenten die vóór 1 september 2015 al studiefinanciering ontvingen, houden recht op de basisbeurs en vallen onder de oude aflossingsregels voor een eventuele terugbetaling (maximaal 15 jaar terugbetalen en per jaar 12% van het inkomen boven het minimumloon).

Met de hervorming van het studiefinancieringsstelsel komen er middelen vrij om te investeren in de kwaliteit van het hoger onderwijs en het aan onderwijs verbonden onderzoek.

De onwikkeling van student tot de zelfstandige consument staat centraal in de zogenoemde 'jongvolwassenheid fase' uit het levensfasemodel.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.