Wet uitkering wegens vrijwillig vervroegd uittreden


De Wet uitkering wegens vrijwillig vervroegd uittreden (Wet VUT) is per 14-11-2007 vervallen door de introductie van de Wet Aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling (Wet VPL).

De VUT is vroeger in het leven geroepen om arbeidsplaatsen te creëren voor jongeren. Om dit te bereiken werd oudere werknemers de mogelijkheid geboden om eerder te stoppen met werken. Inmiddels biedt de Wet VUT nog slechts een enkeling een mogelijkheid om eerder te stoppen, maar deze wet is wel belangrijk voor de daarop volgende wetten.

Doordat het creëren van arbeidsplaatsen niet meer nodig was, is door de introductie van de Wet VPL per 01-01-2006 de groep personen die aanspraak kunnen maken op de VUT beperkt tot de mensen die zijn geboren voor 01-01-1950. Voor hen mocht een bestaande VUT-regeling zonder fiscale boetes voortgezet worden tot en met 31-12-2014.

Een VUT-regeling is geen wettelijk recht, maar het gevolg van afspraken tussen werkgevers- en werknemersorganisaties binnen (een) bepaalde sector(en). VUT-regelingen zijn omslagregelingen, waarbij de premie voor de uitkeringen bijeen wordt gebracht door alle werknemers. De VUT is een voorwaardelijk recht: alleen als een werknemer tot hij de VUT-leeftijd bereikt heeft in dienst blijft bij de betreffende werkgever of in de betreffende branche werkzaam blijft, heeft hij recht op een VUT-uitkering.

De VUT werd opgevolgd door een andere regeling, de prepensioenregeling.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.