Wet van de grote aantallen: reserveren


De werkwijze van verzekeraars is voor een belangrijk deel gebaseerd op de Wet van de grote aantallen.

Deze wet houdt niet in dat de jaarlijkse premie gelijk is aan de jaarlijkse schade. De schade kan van jaar tot jaar (sterk) verschillen, bijvoorbeeld door natuurrampen. Als in een jaar de schade lager is dan verwacht, voegt de verzekeraar de niet-uitgekeerde premie niet toe aan zijn winst, maar hij reserveert het verschil voor jaren waarin de schade juist wel hoger is dan de premie.

Of de premiestelling volgens de Wet van de grote aantallen correct is, kan pas na verloop van jaren vastgesteld worden. Dan kan blijken dat:

  • de premiestelling te hoog is geweest. Hierdoor is winst ontstaan voor de verzekeraar;
  • de premiestelling te laag is geweest. Hierdoor is verlies ontstaan voor de verzekeraar.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.