Wet Verbetering Poortwachter


De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) is een wijzigingswet. Deze wet bepaalt dat een hele reeks wetten werd gewijzigd, waarin iets over arbeidsongeschiktheid, ziekte en reïntegratie werd geregeld.

De Wet Verbetering Poortwachter regelt dat zowel de werkgever als de werknemer actief moeten werken aan re-integratie. In de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar en de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar voor vangnetters zonder werkgever zijn de stappen beschreven waaraan werkgever en werknemer zich moeten houden. 

Met de wetgeving werden onder meer de volgende zaken ingevoerd:

  • de verplichting een reïntegratieverslag aan te houden;
  • een heldere verantwoordelijkheidsverdeling van werkgevers, werknemers, arbodiensten en uitvoeringsinstanties;
  • het door de werkgever benoemen van een casemanager die het reïntegratiedossier van de werknemer volgt en documenteert, en helpt de reïntegratie te bespoedigen.

 

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.