Wet verevening pensioenrechten bij scheiding


Vóór de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding golden andere regels bij scheiding.

De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps) is een wet van 01-05-1995. Deze wet bepaalt vanaf deze datum de verdeling van het ouderdomspensioen bij scheiding tussen de deelnemer en zijn partner. De gewezen partner verkrijgt vanuit de wet een tijdsevenredig recht op het ouderdomspensioen opgebouwd tijdens de huwelijkse periode.

De Wvps is regelend recht. Dat betekent dat scheidende partners vrij zijn  om in onderling overleg af te wijken van de wettelijke regels. Als ze er samen niet uitkomen of als ze niets anders regelen, gelden de wettelijke regels.

De scheidende partners kunnen op verschillende momenten vastleggen of en hoe ze willen afwijken van de wettelijke regels van verevening:

  • bij de scheiding zelf, in het echtscheidingsconvenant
  • voor of tijdens het huwelijk in de huwelijkse voorwaarden. In de voorwaarden moeten ze expliciet opnemen dat ze niet de verdeling volgens de Wet verevening pensioen bij scheiding volgen, of dat ze van verevening afzien
  • bij DGA's kunnen ze ook afspraken maken in de pensioenbrief

Verevening gaat buiten de boedel om. In tegenstelling tot voor mei 1995, maakt het dus niet uit of het pensioen binnen of buiten de huwelijkse gemeenschap van goederen valt.

Artikel 1 lid 1 sub f van de Wvps  bepaalt dat onder partners alleen gehuwden en geregistreerde partners worden verstaan. Ongehuwd samenwonenden kunnen dus geen rechten ontlenen aan de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. 

Door binnen 2 jaar na inschrijving van de scheiding in de Burgelijke Stand het verzoek in te dienen tot verevening bij de pensioenuitvoerder, verkrijgt de gewezen partner een rechtstreeks vorderingsrecht op de pensioenuitvoerder. Als  de ex-partners het verzoek na 2 jaar indenen, hoeft de pensioenuitvoerder niet meer rechtstreeks aan de gewezen partner uit te betalen. De deelnemer dient dan zelf de uitbetaling aan de ex-partner uit te voeren.

De aanspraak op ouderdomspensioen van de gewezen partner stijgt bij toeslagen evenredig mee met het ouderdomspensioen van de deelnemer.

In de Pensioenwet is het recht op bijzonder partnerpensioen geregeld.

Naast het verdelen van pensioenrechten conform Wvps, kunnen partners ook besluiten tot conversie van pensioenrechten.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.