Wet verplichte beroepspensioenregeling


De Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb) bepaalt dat de minister op verzoek van een bepaalde beroepsgroep de deelname aan een beroepspensioenfonds kan verplichten van alle personen die tot deze beroepsgroep behoren. De wet beschrijft onder welke voorwaarden dat kan, en wat de procedure is.

De wet is bedoeld om tegemoet te komen aan de behoefte onder vrije beroepsgenoten (waar een werkgever- werknemerrelatie ontbreekt) om in collectief verband een pensioenvoorziening te treffen. De wet is niet bedoeld voor (grote groepen) werknemers.

Verdere regelgeving over deze wet vindt plaats in het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling.

 

 

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.