Wet voorziening gehandicapten


In de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg), die van 1994 tot en met 2006 gold, was vastlegd welke voorzieningen door gemeenten voor gehandicapte ingezetenen moesten worden geregeld. Per 01-01-2007 geldt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.