Wet Werk en Zekerheid: ontslag op of rondom de AOW- of pensioendatum


De stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd zorgt voor een verschil tussen de pensioendatum volgens de pensioenregeling en de AOW-ingangsdatum. Sinds 1 juli 2015 gelden door de Wet werk en zekerheid de hierna omschreven regels voor ontslag op of na de AOW- of pensioendatum. De afspraken in de arbeids- of pensioenovereenkomst tussen werkgever en werknemer zijn bepalend; er zijn twee mogelijkheden:

  1. Er is geen ontslagbepaling opgenomen in de arbeidsovereenkomst: de wettelijke bepaling van artikel 7:669 lid 4 BW geldt. Een werkgever kan het arbeidscontract dat is aangegaan vóór de AOW-gerechtigde leeftijd eenmalig opzeggen bij of na het bereiken van de AOW-leeftijd, zonder tussenkomst van UWV of kantonrechter (dus geen preventieve toets). Er is geen instemming van de werknemer nodig en geen transitievergoeding verschuldigd.
  2. De arbeidsovereenkomst bevat een pensioenontslagbeding: het dienstverband eindigt van rechtswege op dit vooraf overeengekomen moment. Verder doorwerken na de datum van het pensioenontslagbeding zorgt ervoor dat de gewone ontslagregels weer gaan gelden. Voor ontslag is dan toestemming van UWV of kantonrechter nodig. Ook dan hoeft geen transitievergoeding betaald te worden bij ontslag.

Bij een nieuw dienstverband na de AOW-gerechtigde leeftijd gelden de gewone ontslagregels. Om werken na de AOW- of pensioendatum aantrekkelijker te maken zijn in de Wet doorwerken na AOW-leeftijd versoepelingen opgenomen.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.