Wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader naar Tweede Kamer


In juni 2014 is het wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader bij de Tweede Kamer ingediend. Het nieuwe FTK gaat in per 1 januari 2015 en voorziet in noodzakelijk ‘technisch onderhoud’ van het Nederlands pensioenstelsel.

De staatssecretaris ziet als belangrijkste verbeteringen dat:

  • financiële mee- en tegenvallers gelijkmatiger worden verspreid over de tijd. Dit zorgt voor meer stabiliteit in de uitkering van deelnemers. Ook zijn pensioenfondsen hierdoor beter in staat om een beleggingsbeleid te voeren dat gericht is op een indexatieambitie
  • er duidelijke, eerlijke en evenwichtige regels komen voor de indexatie van pensioenen, voor jong en oud. Het Centraal Plan Bureau heeft de integrale effecten van de maatregelen in het wetsvoorstel doorgerekend: er is sprake van evenwichtige generatie-effecten.
  • er een stabiele kostendekkende premie komt. Om risico’s te verminderen gelden voor het rekenen met een verwacht rendement een aantal voorwaarden. 

De combinatie van de aanpassing van het Witteveenkader en het FTK leidt tot een premiedaling. Het CPB gaat uit van een daling van 11% in de periode tot 2017.

De staatssecretaris verkent op basis van een aantal criteria de mogelijkheden voor collectieve risicodeling binnen individuele beschikbare premieregelingen. Deze verkenning blijft beperkt tot het huidige wettelijke kader voor beschikbare premieregelingen en staat los van het nieuwe financieel toetsingskader. Het collectief invaren van bestaande contracten maakt geen onderdeel uit van de verkenning.