WGA 80-100%


De regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA) is één van de twee regelingen uit de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen.

De WGA bestaat in eerste instantie uit de WGA loongerelateerde uitkering. Deze heeft een bepaalde duur en is afhankelijk van iemands arbeidsverleden (maximaal 3 jaar en 2 maanden). Na afloop van de WGA loongerelateerde uitkering volgt of de WGA-loonaanvullingsuitkering of de WGA-vervolguitkering.  Dit hangt af van de mate waarin de WGA-gerechtigde in staat is om met arbeid inkomen te verdienen. Als minstens de helft van de door UWV vastgestelde verdiencapaciteit werkelijk verdiend wordt, is er recht op de WGA-loonaanvullingsuitkering.

Er kunnen ook werknemers zijn die volledig arbeidsongeschikt zijn, maar niet duurzaam. Een werknemer die WGA 80-100% arbeidsongeschikt is blijft recht houden op een uitkering die even hoog is als de hoogte van de WGA-loongerelateerde uitkering (70% van het inkomen, gemaximeerd op maximum SV-loon). Er kan immers niet getoetst worden of er sprake is  voldoende benutting van de verdiencapaciteit; deze is namelijk niet aanwezig.

Na verloop van tijd kan door een herbeoordeling bezien worden of er recht is op IVA of op een WGA uitkering met gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. De herbeoordeling kan op verzoek van UWV, werknemer of werkgever.

 

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.