WGA eigen risicodragen


Werkgevers die wensen geen gedifferentieerde WGA premie meer te betalen aan het UWV kunnen ervoor kiezen om WGA eigen risicodrager te worden. Hiermee dragen ze zelf de verantwoordelijkheid om gedurende tien jaar de WGA-uitkeringen van hun zieke werknemers door te betalen. Werkgevers kunnen ervoor kiezen om hiervoor een WGA eigen risicodragersverzekering af te sluiten bij een private verzekeraar. Het WGA eigen risicodragerschap kan tweemaal per jaar worden aangevraagd. Op 1 januari en 1 juli, rekening houdend met een aanvraagtermijn bij de Belastingdienst van 13 weken. Startende werkgevers kunnen op het moment dat zij werkgever worden de verzekering aanvragen. De werkgever dient bij de Belastingdienst een verzoek tot WGA eigenrisicodrager in, waarna de Belastingdienst om een garantieverklaring vraagt. Deze garantieverklaring wordt door de verzekeraar verstrekt. 

Er zijn verschillende situaties mogelijk bij de overstap van publiek naar privaat en omgekeerd. In 2015 zijn er drie brieven (22 juni7 september en 21 september) door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitgegaan over de terugkeerpremie WGA die werkgevers moeten betalen als zij na een periode van eigenrisicodragerschap terugkeren in het publieke bestel. 

Een bedrijf dat eigenrisicodrager is, kan een bedrijf overnemen.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.