WGA Loonaanvulling


Als de gedeeltelijk arbeidsgeschikte ten minste 50% van zijn resterende verdiencapaciteit benut, kan hij aanspraak maken op een loonaanvulling. De hoogte van deze loonaanvulling bedraagt 70% van het verschil tussen het dagloon en die resterende verdiencapaciteit. Wanneer een deels arbeidsgeschikte een inkomen verdient dat ten minste gelijk is aan zijn resterende verdiencapaciteit is de hoogte van de loonaanvulling dus gelijk aan die van de loongerelateerde uitkering. Als de werknemer niet de volledige verdiencapaciteit benut, is het totaalinkomen lager dan in de periode van de WGA-loongerelateerde uitkering.

De WGA-loonaanvulling in formule:

70% * (oud (gemaximeerd) dagloon -/- verdiencapaciteit).

Voorbeeld WGA loonaanvulling

Voordat hij arbeidsongeschikt werd, had Damian een jaarsalaris van € 40.000. Het UWV oordeelt dat Damian 50% arbeidsongeschikt is; hij heeft een resterende verdiencapaciteit van € 20.000. Damian vindt een nieuwe baan met een jaarsalaris van € 15.000.

 De WGA loongerelateerde uitkering bedraagt: 70% * (€ 40.000 - € 15.000) = € 17.500 (let op! 1e twee maanden 75% uitkering)

 De WGA loonaanvulling bedraagt: 70% * (€ 40.000 - € 20.000) = € 14.000

 Voor werknemers met een inkomen boven het maximum dagloon zie de reductiefactor (of f factor).

 Verder geldt het volgende:

  • Als iemand gedeeltelijk arbeidsongeschikt blijft, kan hij de loonaanvullingsuitkering blijven ontvangen totdat hij de AOW-leeftijd bereikt
  • Als iemand minder dan 50% gaat verdienen van de restverdiencapaciteit, dan komt hij in aanmerking voor een vervolguitkering;
  • Als iemand een baan vindt waarmee hij 65% of meer van zijn oude loon verdient, eindigt de uitkering.

 

 

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.