WIA aanvullingsverzekering


WIA-aanvullingsverzekeringen zijn WIA verzekeringen die een aanvulling op een WIA uitkering bieden, maar ook verzekeringen voor 35-minners vallen onder de WIA aanvullingsverzekeringen. De verzekeringen zijn er in een aantal vormen. Er bestaan 5 hoofdgroepen van collectieve of individuele WIA-aanvullingsverzekeringen (let op: de benamingen kunnen per verzekeraar afwijken):

Niet elke werknemer hoeft voor alle verzekeringen te worden aangemeld. Zo hoeft een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, niet te worden meeverzekerd voor de aanvullingsverzekeringen. En voor een werknemer die recht heeft op een WAO-uitkering is de WIA niet van toepassing. Werknemers met een Wajong-uitkering, 35-minners en oproepkrachten waarbij het loon hoger is dan het minimumloon moeten wel worden aangemeld. 

Concurrentie tussen verzekeraars heeft ervoor gezorgd, dat op deze hoofdgroepen variaties bestaan, zoals een bonusuitkering bij re-integratie.

WIA aanvullingsverzekeringen vallen onder de Pensioenwet omdat een WIA verzekering wordt gezien als arbeidsongeschiktheidspensioen. De WGA hiaatverzekering uitgebreid is hier een uitzondering op. 

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.