WIA excedentverzekering


De WIA gaat qua uitkeringshoogte niet verder dan 70% van het laatstverdiende inkomen. Dit inkomen is daarnaast ook nog gemaximeerd tot het maximum SV-loon (€ 52.766 in 2016). Om het meerdere inkomen te verzekeren bestaan WIA-excedentverzekeringen, dit ís één van de WIA aanvullingsverzekeringen. De WIA excedentverzekering valt onder de Pensioenwet.

Bij deze verzekeringsvorm wordt er onderscheid gemaakt tussen het inkomen onder de loongrens en het inkomensdeel erboven:

  • een aanvulling tot 75% of 80% van het loon tot het maximale SV-loon. Hiermee krijgen alle werknemers met een inkomen onder het maximale SV-loon een aanvulling;
  • een aanvulling tot 70%, 75% of 80% van het gedeelte dat het maximale SV-loon te boven gaat. Hiermee is het inkomensdeel boven het maximale SV-loon verzekerd.

 

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.