Wijziging levensverzekering: begunstiging


Het wijzigen van de begunstiging is één van de mogelijkheden voor wijziging van een levensverzekering.

De verzekeringnemer wijst bij aanvang van de levensverzekering de begunstigde aan voor de uitkering van de levensverzekering.

De verzekeringnemer kan zolang de levensverzekering nog niet is beëindigd altijd de begunstiging zelfstandig wijzigen. Met uitzondering in de volgende situaties:

  • de levensverzekering is beëindigd, omdat de verzekering is beëindigd (geëxpireerd) en de begunstigde daardoor inmiddels een eigen recht heeft verkregen op de uitkering. Dit speelt ook na het overlijden van de verzekerde
  • alle rechten uit de levensverzekering zijn verpand (juridisch overgedragen, bijvoorbeeld aan de hypotheekverstrekker);
  • de begunstigde de begunstiging schriftelijk heeft aanvaard. 

Volgens de laatste twee bullets kan de begunstiging alleen worden gewijzigd door de verzekeringnemer met toestemming van respectievelijk de pandhouder of de aanvaarde begunstigde.

De verzekeringnemer kan ook andere wijziging van de levensverzekering uitoefenen. 

 

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.