Wijziging mantelzorgcompliment per 2015


Mantelzorg

Mantelzorg is onbetaalde zorg voor zieke of gehandicapte familieleden of vrienden. Het gaat bij mantelzorg om intensieve zorg voor langere tijd waarvoor anders professionele hulp nodig is. Mantelzorgers kunnen onder voorwaarden een mantelzorgcompliment krijgen. Het Mantelzorgcompliment is een bedrag van € 200,00 waarmee de overheid haar waardering voor het belangrijke werk dat mantelzorgers verrichten laat blijken. De zorgvrager ontvangt van de SVB een aanvraagformulier voor het voordragen van een mantelzorger voor het mantelzorgcompliment. Per 2015 komt het mantelzorgcompliment te vervallen. De waardering van mantelzorgers wordt vanaf 2015 een expliciete taak van de gemeente. 

Mantelzorgcompliment

Het mantelzorgcompliment is voor 2014 maximaal € 200. Per (kalender)jaar kan de zorgvrager voor 1 mantelzorger het mantelzorgcompliment aanvragen. De SVB betaalt het mantelzorgcompliment uit.

Mantelzorg en erfbelasting

De mantelzorger kan aanspraak maken op een verhoogde partnervrijstelling voor de erfbelasting. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Meer informatie staat op de site van de Belastingdienst.