Wijziging starterslening: aanpassing voorwaarden starterslening


Wijzigingen Starterslening per 1 april 2014

Vanaf 1 april 2014 voert SVn een aantal wijzigingen door met betrekking tot de Starterslening. De wijzigingen voor aanvragen van Startersleningen vanaf 1 april 2014 zijn:

  • De looptijd wordt standaard 30 jaar (daarvoor waren looptijden van 8,13 of 30 jaar mogelijk).
  • Alleen de koper c.q. aanstaande eigenaar wordt aanvrager van de starterslening (dus niet meer een medebewoner/niet zijnde mede-eigenaar). Is men gehuwd in gemeenschap van goederen of is er sprake van geregistreerd partnerschap en beide partners zijn gemeenschappelijke eigenaar van de woning, dan moeten beide partners de starterslening aanvragen.
  • Voor de Starterslening blijft het 15 jaar vaste rentetarief van SVn van toepassing.
  • Als uitgangspunt voor het bepalen van de hoogte van de starterslening wordt gerekend met de door banken gepubliceerde 10 jaar vaste marktrente (en dus niet langer meer gerekend met de 15 jaar vaste rente van SVn). Het gevolg is dat de hoogte van de Starterslening mogelijk lager uitvalt, waardoor meer geleend moet worden bij de hypotheekverstrekker.