Wijziging Successiewet: uitstel betaling erfbelasting mogelijk als woning nog niet is verkocht


Wanneer betaal je belasting bij erven van een woning en hoe hoog is de erfbelasting?

In de Successiewet staat dat over alles wat iemand erft van een inwoner van Nederland, erfbelasting moet worden betaald.
De hoogte van de erfbelasting van een woning is afhankelijk van:

Uiterlijk acht maanden na het overlijden moet aangifte van erfbelasting bij de belastingdienst zijn gedaan. De belastingdienst legt naar aanleiding van de aangifte erfbelasting een aanslag op zodat ongeveer een jaar na overlijden de verschuldigde erfbelasting moet worden betaald.

Woning erven: uitstel voor betaling van erfbelasting is mogelijk

In de praktijk blijkt dat erfgenamen onvoldoende geld beschikbaar hebben om de verschuldigde erfbelasting te betalen zolang de woning uit de erfenis nog niet is verkocht. Erfgenamen kunnen dan de belastingdienst verzoeken om uitstel te verlenen voor de te betalen erfbelasting. 

Bedraagt de aanslag minder dan €50.000 en staat de woning te koop, dan verleent de Belastingdienst één jaar uitstel van betaling. Bedraagt de aanslag meer dan €50.000 en staat de woning te koop, dan verleent de belastingdienst uitstel van één jaar als er aanvullende zekerheid wordt gegeven in de vorm van een bankgarantie of een hypotheekrecht.  

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.