Wilsbeschikking: codicil


Een codicil is een van de twee vormen van wilsbeschikking. In een handgeschreven, gedagtekend en ondertekende onderhandse akte, kan een erflater een beperkt aantal zaken regelen. Hij kan in een codicil (artikel 4.97 van het Burgerlijk Wetboek) geen erfgenamen benoemen of uitsluiten, maar wel:

  • een legaat toekennen met betrekking tot kleding, lijfstoebehoren, sieraden, inboedel en bepaalde boeken;
  • een beschikkingsregeling voor auteursrechten opstellen (artikel 25 lid 2 en 4 van de Auteurswet);
  • wensen en bepalingen opstellen met betrekking tot de begrafenis of crematie.

Omdat een codicil niet wordt geregistreerd, of ergens verplicht wordt ondergebracht, kan het zijn dat een codicil niet (tijdig) wordt gevonden of wordt vernietigd.