Witteveen-knip zorgt voor Witteveen excedent


Door de beperking van het fiscale kader voor pensioenopbouw als gevolg van Witteveen, hebben veel DGA’s een Witteveen-knip in hun eigen beheer berekening.

Deze knip verdeelt de pensioenaanspraken in een deel dat is opgebouwd voor invoering van de Witteveen-wetgeving en een deel dat is opgebouwd na invoering van de Witteveen-wetgeving. De knip zorgt voor een Witteveen-excedent, omdat eenmaal opgebouwde pensioenrechten in stand blijven.

Het excedent wordt als volgt berekend: opgebouwde aanspraken tot 1 juni 2004 op grond van de oude wetgeving -/- opgebouwde aanspraken tot 1 juni 2004 op grond van de Witteveen-wetgeving. Het verschil is het Witteveen excedent, dit wordt apart geadministreerd en mag jaarlijks worden geïndexeerd.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.